Tanečný šport pre juniorov vo veku od 6-12 rokov rokov zahŕňa všeobecnú pohybovú prípravu, rytmické hry, základy spoločenských tancov, tanečné prvky v jednotlivých tancoch a postupnú prípravu na súťaže v tanečnom športe. Tréningy zábavnou formou si Vaše dieťa užije dosýtosti.

Čakanie na deti počas ich lekcii si môžete skrátiť pri káve alebo iných nápojoch a občerstveniach v našom bare.

 

Deti 2

http://www.youtube.com/watch?v=5unrpUz6Q4g

http://www.youtube.com/watch?v=pj3PThjjxos

Junior 1

http://www.youtube.com/watch?v=r9lH2AVyUUk

http://www.youtube.com/watch?v=7zacrVwAiXg

Junior 2

http://www.youtube.com/watch?v=8HNAFQtTR8Q

http://www.youtube.com/watch?v=xF-nVDDiGfQ