Keď sa šport skĺbi s umením

Tanečný šport, v minulosti nazývaný (súťažný) spoločenský tanec, je spojením elegancie, ladnosti, kultúry a krásy pohybu tanečného páru so sférou športu, kde často v náročných fyzickýcha  psychických podmienkach s presnými pravidlami, systémom a hodnotením tanečných súťaží predvázdajú tanečné páry dokonalé choreografie, vyjadrujú hudbu a ich pocity pohybom a vytvárajú nezabudnuteľnú tanečnú atmosféru.

http://www.youtube.com/watch?v=cs_8H7YuptI

http://www.youtube.com/watch?v=ly944_IKGJc

Tanečný šport v skratke

Tanečný šport bol v roku 1997 uznaný Medzinárodným olympíjskym výborom. Je zastrešený vlastným svetovým zväzom (WDSF – World dance-sport federation – www.worlddancesport.org) a u nás slovenským (SZTŠ – Slovenský zväz tanečného športu – www.szts.sk).

Tanečný šport obsahuje 10 tancov, rozdelených do dvoch skupín. Štandardné tance (ŠTT) tvoria anglických valčík (waltz), tango, viedenský valčík, slowfox a quickstep. Do skupiny latinsko-amerických tancov (LAT) patria samba, cha-cha, rumba, paso-doble a jive. Každý z týchto tancov sa od druhého odlišuje tempom, taktom, tanečnými prvkami, no najmä charakterom tanca.

Krátky pohľad na súťažný poriadok v tanečnom športe

Podobne ako vo väčšine športov, aj v tanečnom športe existuje niekoľko kategórii a tried. Kategórie sú vekové a sú dané rokom narodenia (deti 1 do 9 rokov, deti 2 od 10 do 11 rokov vrátane, junior 1 od 12 do 13 rokov vrátane, junior 2 od 14 do 15 rokov vrátane, mládež od 16 do 18 rokov vrátane, kategória do 21 rokov, dospelí od 19 rokov do 35 rokov, plus seniorské kategórie). Tanečný pár sa do vekovej kategórie zaraďuje podľa toho, koľko rokov dosiahne starší z páru (pri senioroch mladší z páru) v aktuálnom kalendárnom roku.

Výkonostné triedy sú označené písmenami abecedy: hobby, E, D, C, B, A, S. Páry hobby nie sú registrované v SZTŠ. Páry triedy E sú začínajúce registrované páry, ktoré po získaní 5 umiestnení na stupni víťazov automaticky postupujú do triedy D. Na postup do vyššej triedy je vždy stanovený počet bodov a finálových umiestnení, ktoré musí pár dosiahnuť. Najvyššou medzinárodnou triedou je trieda S.

Pre zaujímavosť, bližšie informácie o súťažnom systéme nájdete na stránkach www.szts.sk v sekcii legislatíva.