Sídlo

Ševčenkova 21
851 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa

Miroslav Kučera
Zoltana Kodálya 793/24
924 01  Galanta

Miesto tréningov

Údernícka 7
Bratislava – Petržalka

Nájdite nás na mape

(za Vienna gate pri vlakovej stanici Petržalka odbočíte doprava smerom ku kúpalisku Matador, v strede Úderníckej ulice cca 100 metrov pred hotelom Gaudio odbočíte pri čínskom bistre Saigon cez uzku bránu do areálu, uvidíte tehlovú nízku budovu Accord centrum a pred nou sa ťahajte vpravo a dozadu smerom ku komínu – naša tanečná škola je nízka modrá budova na konci za posilňovňou Crossfit).

Kontakt

info@sundanceba.sk

+421 911 812 618

IČO: 42054974
DIČ: 2022285089
Číslo účtu - IBAN: SK52 0200 0000 0022 4725 4853
Bankové spojenie: VÚB, a.s.