Dotácia z Úradu vlády SR

Výzva na predkladanie ponúk - Modernizácia tanečných priestorov
dokument na stiahnutie

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
dokument na stiahnutie

Zmluva o dielo
dokument na stiahnutie

Dodatok - Zmluva o dielo
dokument na stiahnutie

Objednávka
dokument na stiahnutie

Faktúra
dokument na stiahnutie