Sun Dance Academy - Tanečná škola, tanečné vystúpenia v Bratislave

Učili sme sa od tých najlepších – CAMP OF CHAMPIONS

Po Majstrovstvách SR neostalo v hale Dukla prázdno a ticho. Zaplnili ju slovenské páry, reprezentanti SR, aby využili možnosť trénovať s najlepším párom sveta – Michael Malitowski a Joanna Leunis a s trénerom z Ruska, ktorý vychováva najlepšie juniorské, mládežnícke a dospelé páry Ruska a sveta – Alexei Silde. Lekcie boli úžasné, zábavné a priniesli všetkým párom veľa pre ich ďalšie napredovanie. Ďakujeme týmto skvelým ľuďom, že prijali naše pozvanie a našim párom za to, že sa stali súčasťou tohto nevšedného tanečného sústredenia.

Držíme vám palce, aby ste získané informácie čím skôr zúročili na súťažnej pôde.

Ing. Miroslav Kučera