ČOSKORO SPUSTÍME NOVÝ WEB

Budete sa mať na čo tešiť...

 

Výzva na predkladanie ponúk - Modernizácia tanečných priestorov
dokument na stiahnutie

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
dokument na stiahnutie